Het is niet eenvoudig gewelddadige gebeurtenissen op middelbare scholen aan te pakken: jongeren zijn bezig zich los te maken van hun ouders en zetten zich sowieso af tegen volwassenen. Dus liever geen bemoeienis met wat ze allemaal meemaken. Maar vechtpartijen, pesterijen, en diefstallen kunnen wel goed de sfeer op school verpesten en je kunt elkaar niet meer vertrouwen. Op Amsterdamse scholen wordt gebruik gemaakt van 'Teamgericht Klassenoverleg over Incidenten'. Er worden niet direct repressieve maatregelen van bovenaf opgelegd maar de leerlingen gaan zelf nadenken hoe incidenten opgelost kunnen worden. Van deze aanpak gaat ook een preventieve werking uit: de communicatie tussen leerlingen verbetert en het besef welke consequenties je gedrag kan hebben groeit.
geweld op straat
geweld op school
geweld in de zorg
geweld in het gezin