Het gezin: de plaats waar je leert met mensen om te gaan, de plaats waar menselijke emoties niet verscholen gaan achter de maskers en rollen die de buitenwereld kan opleggen. Helaas treft niet iedereen een harmonieuze plek om zich thuis te voelen en zijn er kinderen die slachtoffer worden van huiselijk geweld. Dit geweld kan verschillende oorzaken hebben en in sommige gevallen kan de problematische situatie opgelost worden door met zijn allen rond de tafel te gaan zitten. Een gestructureerde vorm daarvoor is een 'Op Eigen Kracht Conferentie': het sociale systeem dat om een dader heen zit - opa's, oma's, neven, nichten, ooms en tantes, vrienden, kennissen, buren - gaat zonder inmenging van hulpverleners een plan van aanpak maken. Het uitgangspunt van deze manier van omgaan met geweld is dat mensen zelf genoeg vaardigheden hebben om problemen op te lossen. Tijdens de workshop zullen ook professionele hulpverleners hun visie geven.
geweld op straat
geweld op school
geweld in de zorg
geweld in het gezin