Geweldscarrousel: 29 april 2004- Omgaan met geweld
 
Een geweldsdelict heeft vele consequenties. Voor het slachtoffer uiteraard, maar ook voor de dader, voor de toeschouwer en hulpverlener, eigenlijk voor de gehele maatschappij. Is een geweldsdelict voorbij wanneer de dader strafrechtelijk wordt vervolgd? Zijn er nog andere manieren van omgaan met geweld, bijvoorbeeld waarbij dader en slachtoffer met elkaar in contact komen? En werkt dat ook preventief?
 
De manifestatie 'geweldscarrousel' is een dag van workshops, ervaringsinstallaties, lezingen, discussie en debat, trainingen, voorstellingen, theater, film en toneel over de vraag hoe we in Nederland met geweld omgaan. Wat zijn de mogelijkheden - én wat is de waarde - van al die initiatieven en projecten die zowel ín als buíten het strafrecht zoeken naar manieren om geweld te verwerken? 
 
Tijdens de manifestatie komen vier plaatsen waar geweldsdelicten plaatsvinden aan de orde: ziekenhuis, school, straat en gezin.
 
Zorg
Berichten over verpleegkundigen, verzorgers en huisartsen die worden bedreigd kent iedereen. Soms blijft het bij verbaal geweld, maar er zijn gevallen waar de patiënt op de vuist gaat met hulpverleners in de zorg …
(lees meer)
 
School
Geweld op scholen neemt een verontrustende omvang aan. Het is niet eenvoudig gewelddadige gebeurtenissen op middelbare scholen aan te pakken …
(lees meer)

Straat
Geweldsdelicten op straat en in de buurt kennen vele vormen: vechtpartijen, berovingen, maar ook inbraken. Als (potentieel) slachtoffer kun je je weerbaarder maken …
(lees meer)

Gezin
Uit recent onderzoek blijkt dat in 20% van alle gezinnen sprake is van huiselijk geweld. Het gezin: de plaats waar je leert met mensen om te gaan …
(lees meer)

De geweldscarrousel richt zich op:
 
De lezingen in maart en april zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de thematiek. Zie de aparte webpagina over de lezingen.
 
De manifestatie is geen traditionele activiteit van pratende hoofden maar een interactief project waarbij de deelnemer 'aan de lijve' kan ervaren wat het is om als dader, slachtoffer, toeschouwer en professional met geweld te worden geconfronteerd.
 
geweld op straat
geweld op school
geweld in de zorg
geweld in het gezin