De organisatie van het project is een samenwerkingsverband van het Blaise Pascal Instituut/Stichting Science & Religion en het VU-podium.
 
Blaise Pascal Instituut (BPI)
Het BPI is een onderzoeksinstituut aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De Stichting Science & Religion Blaise Pascal Instituut is een ondersteunende stichting die activiteiten organiseert en subsidieert van het BPI. Het onderzoek van het BPI vindt plaats op het raakvlak van levensbeschouwing en wetenschapsbeoefening. Tevens organiseert het instituut publieksactiviteiten zoals lunchbijeenkomsten over actuele onderwerpen en gebeurtenissen en Studium Generale-lezingen.
 
VU-podium
VU-podium is een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit, het VU medisch centrum en de Vereniging VU-Windesheim. VU-podium organiseert publieksactiviteiten rond het thema wetenschap, cultuur en samenleving. De activiteiten vinden door het hele land plaats en lopen uiteen van lezingen, debatten, publieke interviews en symposia tot excursies en concerten.
 
Mensen
Wim Haan, Anton van Harskamp, Judith de Putter (Blaise Pascal Instituut), Merlijn Draisma, Carla Hillekens, Bart Voorsluis (VU-podium) en Diederik Olders vormen het projectteam dat zich met de organisatie van de ‘Geweldscarrousel’ bezig houdt.
 
Informatie over de samenwerkingspartners treft u aan op de websites van Slachtofferhulp, VIOS-Amsterdam, Eigen Kracht Centrale en de Valeriuskliniek (GGZ Buitenamstel).
 
Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vrije Universiteit, Vereniging VU-Windesheim, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Blaise Pascal Instituut en het VSB Fonds.

Het concept 'Geweldscarrousel' is in opdracht van de Vereniging VU-Windesheim en het Blaise Pascal Instituut bedacht door Chris Doude van Troostwijk (IANUA voor denkcultuur) en Jonneke Bekkenkamp (Zin-en-Zaken)

geweld op straat
geweld op school
geweld in de zorg
geweld in het gezin