print deze pagina
 
 
Manifestatie
 
Alle programmaonderdelen vinden plaats in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het adres is: De Boelelaan 1105, Amsterdam
Vanaf 9.00 uur gaat de inschrijving aan de Congresbalie in het Hoofdgebouw van start. Na inschrijving ontvangt u een congresmap. 

Vanaf 9.00 uur is er koffie en thee in de Foyer en kunt u een bezoek wagen aan de  'ervaringsinstallaties'. 

Om 9.45 uur vindt de plenaire opening plaats (Foyer) en om 10.15 uur beginnen de andere programmaonderdelen. Op de dag komen in workshops vier plaatsen aan bod waar geweld veel voorkomt: school, gezin, ziekenhuis en openbare ruimte. De programmaonderdelen hebben we verdeeld over deze vier 'contexten'. 

Helaas is het Forum aan het eind van de middag komen te vervallen.

Bezoeker van de workshop Geweld op School
10.15 Interactief theater Max
10.45 Bezoek aan de ervaringsinstallatie De Schreeuw
11.15 Workshop Geweld op School, i.s.m. VIOS Amsterdam
13.00 Lunch, bezoek aan de ervaringsinstallaties en infomarkt
13.45 Lezing Brede School door A. Tavenier, winnaar Zilveren Veiligheidsspeld
14.45 Training Omgaan met Boosheid door A. van der Harst, CPS
15.45 Napraten en borrel
U kunt er ook voor kiezen om 's middags de workshop Geweld in het Gezin of de workshop Geweld in de Openbare Ruimte te volgen.

Bezoeker van de workshop Geweld in het Ziekenhuis
10.15 Bezoek aan de ervaringsinstallatie Mijnheer X
10.30 Workshop Geweld in het Ziekenhuis,
i.s.m. VUmc - Afdeling Psychiatrie, GGZ Buitenamstel Amsterdam
12.15 Lunch en bezoek aan de infomarkt
12.45 Interactief theater De Huisarts
13.30 Bezoek aan de ervaringsinstallaties
14.15 Training Omgaan met Agressie door G. Bartels, Opleidingscentrum VUmc
15.45 Napraten en borrel
U kunt er ook voor kiezen om 's middags de workshop Geweld in het Gezin of de workshop Geweld in de Openbare Ruimte te volgen.

Bezoeker van de workshop Geweld in het Gezin
10.15 Interactief theater Max
11.00 Interactief theater Melden
12.00 Interactief theater Illusie
12.30 Lunch, bezoek aan de ervaringsinstallaties en infomarkt
13.45 Workshop Geweld in het Gezin,
i.s.m. Eigen Kracht - Centrum voor Herstelgericht Werken
15.45 Napraten en borrel
U kunt er ook voor kiezen om 's ochtends de workshop Geweld op School of de workshop Geweld in het Ziekenhuis te volgen.

Bezoeker van de workshop Geweld in de Openbare ruimte
10.15 Bezoek aan de ervaringsinstallatie De Steeg
10.30 Training Buurtbemiddeling door S. Hoogenhuis
12.00 Lunch, bezoek aan de ervaringsinstallaties en infomarkt
13.45 Workshop Geweld in de Openbare Ruimte,
i.s.m. Slachtofferhulp Nederland
15.45  Napraten en borrel
U kunt er ook voor kiezen om 's ochtends de workshop Geweld op School of de workshop Geweld in het Ziekenhuis te volgen.

print deze pagina
geweld op straat
geweld op school
geweld in de zorg
geweld in het gezin