De manifestatie wordt gesubsidieerd door de Vrije Universiteit, de Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs en het Vrije Universiteit Medisch Centrum. Het VSB fonds financiert een natraject en follow up. Om die reden kunnen de deelnemerskosten van de dag beperkt blijven.

De volgende deelnemerstarieven zijn vastgesteld:

Mochten de kosten een obstakel vormen voor deelname aan de dag, dan kunt u voor een korting op de deelnemersprijs contact opnemen met de projectorganisatie via bpi@vu.nl Gaarne met opgave van redenen.
(bedrag is inclusief lunch en infomap, deelname aan workshops, ervaringsinstallaties en alle overige activiteiten)
geweld op straat
geweld op school
geweld in de zorg
geweld in het gezin